INFORMACJA DLA PACJENTÓW
NZOZ RAY.MED s.c. 

 Zasady odbioru dokumentacji medycznej

 


1. Złożenie wniosku o wydanie dokumentacji medycznej

a) osobami uprawnionymi do wnioskowania o wydanie dokumentacji medycznej są:

• pacjent,

• opiekun ustawowy (rodzic) pacjenta niepełnoletniego,

• opiekun prawny pacjenta,

• osoba upoważniona na piśmie przez: pacjenta, opiekuna ustawowe-go/prawnego pacjenta (upoważnienie stałe).

b) osoba uprawniona do odbioru dokumentacji medycznej jest zobowiązana do wypełnienia druku – Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Wniosek musi zostać podpisany w obecności pracownika Kliniki (pielęgniarka, pracownik recepcji), w przypadku dostarczenia do Kliniki podpisanego wcześniej wniosku – zostanie on uznany tylko i wyłącznie w przypadku notarialnego potwierdzenia podpisu.

2. Złożenie upoważnienia do odbioru dokumentacji medycznej

a) osobami uprawnionymi do wnioskowania o wydanie dokumentacji medycznej są:

• pacjent,

• opiekun ustawowy (rodzic) pacjenta niepełnoletniego,

• opiekun prawny pacjenta,

b) osoba uprawniona do upoważnienia innej osoby do odbioru dokumentacji medycznej jest zobowiązana do udzielenia pisemnego upoważnienia na druku – Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Upoważnienie musi zostać podpisane w obecności pracownika Kliniki (pielęgniarka, pracownik recepcji).

W przypadku dostarczenia do Kliniki podpisanego wcześniej upoważnienia  – zostanie on uznany tylko i wyłącznie w przypadku notarialnego potwierdzenia podpisu.

3. Odbiór dokumentacji medycznej

a) osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:

• pacjent,

• opiekun ustawowy (rodzic) pacjenta niepełnoletniego,

• opiekun prawny pacjenta,

• osoba upoważniona na piśmie przez: pacjenta (upoważnienie jednorazowe/stałe).

b) osoba uprawniona do odbioru dokumentacji medycznej jest zobowiązana do:

• okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem,

• poświadczenia podpisem na wniosku faktu odebrania dokumentacji medycznej.

Klinika nie pobiera opłat za wydanie dokumentacji zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.


POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI

 


W celu potwierdzenia tożsamości osób korzystających z naszych usług, prosimy o okazanie w Recepcji jednego z poniższych dokumentów:

– dowód osobisty,

– paszport,

– karta pobytu,

– legitymacja szkolna lub studencka,

– książeczka zdrowia dziecka.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia tożsamości Pacjenta, zastrzegamy sobie prawo niewykonania usługi medycznej.

Sprawdzanie tożsamości Pacjenta przy wykonaniu usług medycznych jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o dokumentacji medycznej, Ustawą o ochronie danych osobowych.


 

zapraszamy do kontaktu

 


42 640 20 82 raymed@raymed.pl

15 + 6 =

ul. Felsztyńskiego 2, 93-582 Łódź
tel. 42 640 20 82
email: raymed@raymed.pl

Godziny otwarcia:
Pon.-Pt.: 12:00-19:30
Sob.: 10:00-15:00
(kosmetyka)