INFORMACJA DLA PACJENTÓW NZOZ RAY.MED S.C.

ZASADY ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. Złożenie wniosku o wydanie dokumentacji medycznej

a) osobami uprawnionymi do wnioskowania o wydanie dokumentacji medycznej są:

pacjent,

opiekun ustawowy (rodzic) pacjenta niepełnoletniego,

opiekun prawny pacjenta,

osoba upoważniona na piśmie przez: pacjenta, opiekuna ustawowe-go/prawnego pacjenta (upoważnienie stałe).

b) osoba uprawniona do odbioru dokumentacji medycznej jest zobowiązana do wypełnienia druku – Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Wniosek musi zostać podpisany w obecności pracownika Kliniki (pielęgniarka, pracownik recepcji), w przypadku dostarczenia do Kliniki podpisanego wcześniej wniosku – zostanie on uznany tylko i wyłącznie w przypadku notarialnego potwierdzenia podpisu. 

2. Złożenie upoważnienia do odbioru dokumentacji medycznej

a) osobami uprawnionymi do wnioskowania o wydanie dokumentacji medycznej są:

pacjent,

opiekun ustawowy (rodzic) pacjenta niepełnoletniego,

opiekun prawny pacjenta,

b) osoba uprawniona do upoważnienia innej osoby do odbioru dokumentacji medycznej jest zobowiązana do udzielenia pisemnego upoważnienia na druku – Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Upoważnienie musi zostać podpisane w obecności pracownika Kliniki (pielęgniarka, pracownik recepcji). 

W przypadku dostarczenia do Kliniki podpisanego wcześniej upoważnienia  – zostanie on uznany tylko i wyłącznie w przypadku notarialnego potwierdzenia podpisu. 

3. Odbiór dokumentacji medycznej

a) osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:

pacjent,

opiekun ustawowy (rodzic) pacjenta niepełnoletniego,

opiekun prawny pacjenta,

osoba upoważniona na piśmie przez: pacjenta (upoważnienie jednorazowe/stałe).

b) osoba uprawniona do odbioru dokumentacji medycznej jest zobowiązana do: 

okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem,

poświadczenia podpisem na wniosku faktu odebrania dokumentacji medycznej.

Klinika nie pobiera opłat za wydanie dokumentacji zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI

W celu potwierdzenia tożsamości osób korzystających z naszych usług, prosimy o okazanie w Recepcji jednego z poniższych dokumentów:

– dowód osobisty,

– paszport,

– karta pobytu,

– legitymacja szkolna lub studencka,

– książeczka zdrowia dziecka.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia tożsamości Pacjenta, zastrzegamy sobie prawo niewykonania usługi medycznej.

Sprawdzanie tożsamości Pacjenta przy wykonaniu usług medycznych jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o dokumentacji medycznej, Ustawą o ochronie danych osobowych.